Blog

Tag: pacte fiscal

Descarrilar o canviar de via

Catalunya és una economia desenvolupada, però amb importants desequilibris. Té sectors com la indústria i el turisme amb molt potencial, que haurien d’arrossegar el conjunt de l’economia cap a un creixement sostingut i sòlid. Sobretot per la progressiva internacionalització i un cert nivell d’innovació del primer. Tenim poques grans empreses autòctones i això és una feblesa, però l’esperit emprenedor de la PIME és esperançador. Tot i que la tenim poc capitalitzada i professionalitzada, debilitat que es fa més palesa en temps de crisi. L’administració catalana aquests darrers anys ha volgut fer un salt endavant en inversions i serveis, engruixint la […]