Blog

Tag: Pacte de Ciutat

El Pacte de Ciutat

(foto: www.ajmanresa.cat) Dies enrere la majoria dels grups municipals de l’Ajuntament, els agents socials i la Cambra de Comerç vam signar el Pacte de Ciutat de Manresa. Un document que consensua una sèrie d’accions pal·liatives de la situació problemàtica en què es troben avui molts ciutadans i empreses degut a la conjuntura. El document esmenta al preàmbul algunes dades d’aquesta realitat a la que es vol posar remei, sense aprofundir gaire en les causes, perquè realment se centra en enumerar una desena d’objectius i una seixantena d’accions que es poden afrontar amb els recursos actuals. I per això cal valorar-lo […]