Blog

Tag: institucions

Institucions a la recerca d’objectius comuns

Les crisis són períodes durs en què persones i entitats ho passen malament. Però són també una oportunitat, perquè forcen a fixar prioritats i a treure el millor de cadascú. En un territori tan divers comla Catalunya Central, i el Bages en particular, les afectacions i les formes d’encarar una situació d’aquestes són diferents. Però queda clar que hi ha molts factors positius que, o bé ens faran sortir abans de la crisi, o bé permetran encarar la fase posterior amb una certa solidesa. En qualsevol cas de la crisi ens en trauran les empreses. Elles són qui generen activitat, […]