Blog

Tag: 2022

Que el 2022 no sigui un foc d’encenalls

Quan fa més de 4 anys vaig suggerir al Superior de la Cova la constitució d’una fundació per ajudar a finançar les obres d’adequació de la Casa d’Espiritualitat, vàrem convenir que també hauria de servir per promoure la seva activitat, i per apropar Manresa i la Cova, que fins aquell moment havien viscut d’esquena l’una de l’altra. En una de les primeres reunions del patronat es va valorar que els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa era una efemèride rellevant pel reforç i difusió internacional de la Cova i la seva tasca espiritual, però també una oportunitat […]