imageL’any 2009 es va fer palès el nul interès polític i institucional local del moment per tenir al Bages una infraestructura aeroportuària de primer ordre com podria ser un aeroport corporatiu, malgrat la demanda de la societat civil, que el percebia com una gran oportunitat de creació d’activitat econòmica directa i indirecta, a la vegada que hagués fet créixer l’atractiu de la nostra comarca per a la instal·lació de futures empreses que requereixen serveis d’aquest tipus. De fet no vàrem entendre mai per què la Generalitat deixava una decisió estratègica com aquesta en mans de les autoritats locals, essent com és una infraestructura de país.

Aquell fet a la Cambra de Comerç ens va fer pensar que calia mirar endavant i, si havíem deixat escapar una gran oportunitat, n’havíem de trobar alguna d’alternativa. Per això ens vàrem plantejar com fer que una altra infraestructura ja existent i amb tots els permisos des dels anys 60, l’Aeròdrom de Sant Fruitós de Bages, contribuís a la creació de nova activitat econòmica pels diferents sectors, malgrat que tècnicament un aeròdrom és de categoria inferior a un aeroport.

Per això vàrem analitzar a fons diversos models de funcionament d’aeròdroms, quines activitats s’hi poden encabir, vàrem parlar amb gestors de diverses infraestructures existents, i finalment vàrem encarregar un projecte a uns especialistes per avaluar la viabilitat econòmica de la iniciativa i poder animar a potencials inversors. El resultat va ser engrescador, però el repte complex, donada la conjuntura del moment.

La clau de tot plegat és que l’aeròdrom projectat pot encabir diferents activitats però per ser rendible no cal que hi siguin totes des del primer moment, es poden anar impulsant i desenvolupant progressivament. I totes elles requereixen inversions moderades, no és imprescindible la participació pública, tot i que sempre ajuda. Això ha permès que, de moment, una primera activitat hagi començat a operar segons l’orientació marcada per aquest projecte de la Cambra: els salts de paracaigudisme. I a més amb una progressió d’activitat notable en 3 mesos d’operació. Això vol dir que cada setmana hi ha un munt de gent de fora que ve al Bages, consumeix serveis de restauració, n’hi ha que hi pernocten, i podem començar a oferir-los altres opcions de consum i oci. I això malgrat no se n’ha fet una gran promoció.

Però el potencial no s’acaba aquí. A més de fer atractiva la comarca i possibilitar futures activitats industrials o de R+D i formació, serien rendibles activitats d’aviació de negocis o aerotaxis, escola de pilots, treballs aeris, aviació esportiva, serveis d’emergències, paqueteria, manteniment, etc. El projecte així ho contempla, i treballarem en aquesta línia.

Aquestes activitats no ocasionen grans molèsties ni són nocturnes, però en tot cas segur que es podrien trobar solucions si hi hagués alguna afectació puntual més acusada. El que no acabo d’entendre és per què forces polítiques que fins ara havien donat el seu vistiplau a la compatibilitat de les activitats de l’aeròdrom en les diferents ocasions que el tema s’ha posat sobre la taula, ara inciten la població a queixar-se. Siguem responsables tots plegats, i treballem per fer que aquesta oportunitat esdevingui un èxit comarcal.

Pere Casals. President de la Cambra de Comerç de Manresa