Blog

Tag: plans industrials

Plans industrials

Si Catalunya necessita fer cada pocs anys un pla per potenciar la seva indústria, deu ser que no acaba de trobar el desllorigador per aconseguir allò que pretén, o que no ha encertat la diagnosi de les oportunitats i els punts a millorar. O bé que, a més de tot això, fa plans d’acció amb petits suports a les indústries existents o naixents, però ni incideix en els factors clau, ni hi ha prou convenciment per mantenir-ne el calendari i el pressupost un temps suficient. Ara hem assistit a l’enèsima edició d’un pla, al que han volgut donar relleu anomenant-lo […]