Blog

Tag: internet


El terreny digital de joc

Internet importa: l’impacte en el creixement, el treball i la prosperitat. McKinsey Global Institute Aquest és el títol d’un estudi del McKinsey Global Institute, una de les grans consultores d’estratègia globals. Les dades que dóna són que en aquests moments ja hi ha 2.000 milions de persones connectades i que ala Unió Europea dues terceres parts de les petites i mitjanes empreses tenen pàgina web. Internet ha transformat la manera com treballem (canvia com funcionen les empreses) i la manera com ens relacionem, i una de les conseqüències de tot això és que canvia la manera com els països es […]