Blog

Tag: habitatge

L’habitatge, una necessitat sensible

L’habitatge és considerat un dret fonamental a la majoria de legislacions nacionals, i fins i tot s’esmenta a la Declaració Universal dels Drets Humans. Lògic, en ser una necessitat bàsica. Per això genera controvèrsia quan hi ha problemes per accedir-hi o per mantenir-lo. I malgrat això, és un bé que periòdicament pateix bombolles, perquè està sotmès al lliure mercat tot i que el sòl no és un bé il·limitat. Aquest fet ha originat freqüents polèmiques entre economistes. Tot i ser un motor rellevant de l’economia d’un país, és un element sovint mal regulat a nivell legal i del que se […]