Blog

Tag: disrupció

Algoritmes artificialment intel·ligents

Algoritmes, paraula que prové del nom d’un matemàtic persa de fa més de mil anys, i que vénen a ser un conjunt d’instruccions per resoldre un problema. Intel·ligència artificial, conjunt de coneixements i tècniques diferents com visió per computador, processament d’àudio, comprensió de llenguatge natural, “machine learning” (les màquines catalanes encara no aprenen tant…), sistemes experts, etc. A darrere de tot això hi ha molta estadística sofisticada, molta potència de càlcul, i sobretot moltes dades en tota classe de presentacions (les dades són el menjar de la intel·ligència artificial, potser que ens mirem bé la propietat de les dades i […]