The Global Competitiveness Report 2014-2015

 

El World Economic Forum publica cada ant el Informe sobre la Competitivitatdels països , aquest any cobreix 144 estats amb centenars de indicadors degudament ponderats.Es de destacar la presentació interactiva de tota classe de indicadors que permet de forma fàcil fer comparatives entre països. Eina imprescindible per a una bna selecció de mercats.

 

Accés al  Global Competitiveness Report 2014-2015