Reial Decret de Mesures Urgents Empresarials en matèria Tributaria , de 17nov20.

El Gobierno ha aprovat un nou Reial Decret-llei amb l’objectiu d’evitar que empreses viables hagin de tancar per problemes temporals de liquiditat i solvència derivats de la caiguda de la seva activitat com a conseqüència de la COVID-19, permetent el refinançament o reestructuració dels seus deutes. La norma introdueix mesures relacionades amb els avals de l’ICO i amb la normativa concursal.

Així, s’amplia, fins al 30 de juny de 2021, el termini per a la concessió de les dues línies d’avals de l’ICO. A més s’amplia el termini màxim dels crèdits avalats, de manera que els clients que ho sol·licitin poden allargar el seu crèdit fins a 8 anys i el període de carència fins a 24 mesos.

S’estén fins el 14 de març de 2021 la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors, així com l’obligació del jutge d’admetre a tràmit les sol·licituds.

Addicionalment, s’amplia a tot 2021 el termini de vigència perquè les juntes generals o les assemblees de socis puguin celebrar-se per mitjans electrònics, quan no estigui previst en els seus estatuts.

Reducció de el preu de les màscares i del material sanitari

El Reial Decret-llei inclou la reducció del preu màxim de les mascaretes quirúrgiques en un 25% i serà encara menor quan entri en vigor la rebaixa de l’IVA al 4%, introduïda en aquesta norma i que es mantindrà vigent fins al 31 de desembre de 2021.

Altres mesures

La norma preveu l’aprovació d’un suplement de crèdit de 6.000 milions d’euros per garantir el finançament de la Seguretat Social i un crèdit extraordinari de 2.300 milions per al Servei Públic d’Ocupació.

BOE-A-2020-14368