Blog

Tag: SOLVENCIA EMPRESARIAL

Reial Decret de Mesures Urgents Empresarials en matèria Tributaria

Reial Decret de Mesures Urgents Empresarials en matèria Tributaria , de 17nov20. El Gobierno ha aprovat un nou Reial Decret-llei amb l’objectiu d’evitar que empreses viables hagin de tancar per problemes temporals de liquiditat i solvència derivats de la caiguda de la seva activitat com a conseqüència de la COVID-19, permetent el refinançament o reestructuració dels seus deutes. La norma introdueix mesures relacionades amb els avals de l’ICO i amb la normativa concursal. Així, s’amplia, fins al 30 de juny de 2021, el termini per a la concessió de les dues línies d’avals de l’ICO. A més s’amplia el termini […]