Blog

Tag: Trade

El creixement del comerç mundial perd impuls en tant que persisteixen les tensions comercials

El creixement del comerç mundial perd impuls en tant que persisteixen les tensions comercials En 2019 i 2020 seguiran bufen forts vents en contra del comerç mundial com a conseqüència d’un creixement en 2018 més lent del previst a causa de tensions comercials en alça i a una major incertesa econòmica. Els economistes de l’OMC preveuen que el creixement del volum del comerç de mercaderies baixi a un 2,6% el 2019, enfront del 3,0% en 2018. Si es alleugessin les tensions comercials, el creixement del comerç podria repuntar el 2020, fins al 3,0%. PUNTS PRINCIPALS Es preveu un creixement del […]


Aranzels a productes nord americans en resposta als aranzels a l’ acer , alumini i altres productes per part dels EEUU a productes europeus

Aranzels a productes nord americans en resposta als aranzels a l’ acer , alumini i altres productes per part dels EEUU a productes europeus La Comissió Europea va aprovar el reglament que estableix les mesures de reequilibri de la UE en resposta a les tarifes ( aranzels )nord-americans sobre acer i alumini. Les mesures s’adreçaran immediatament a una llista de productes per valor de 2.800 milions d’euros i entraran en vigor el divendres 22 de juny.   La llista d’importacions nord-americanes que ara afronten un aranzel addicional a la frontera de la UE inclouen productes d’acer i alumini, productes agrícoles […]


CATALONIA TRADE PORTAL

  Catalonia Trade Portal   En l’actual entorn de mercats globalitzat, l´accés a  informació actualitzada i en temps real es converteix en una necessitat per a les empreses. En diversos estudis, les empreses catalanes i europees, va assenyalar la manca d’informació vàlida com el principal obstacle per a la internacionalització.   En resposta a aquesta necessitat, l’Oficina Tècnica de Barreres per a la Internacionalització d’ACCIO ofereix a les empreses el CATALONIA TRADE PORTAL, a partir de demà, una plataforma digital integrada amb informació, eines i bases de dades per facilitar l’accés a mercats internacionals. A través d’aquest portal es poden […]


Europa Trade Helpdesk

  Europa Trade Helpdesk Tota la informació per a importar productes a tots els paísos de la Unió Europea. ( de llire accés ) El mercat i les seves característiques , Els requeriments sanitaris , d’ etiquetatge Els impostos , les taxes Les estadistiques de importació Etc A partir de la Partida aranzelària que també pots cercar ( en anglès ) Europa Trade Helpdesk    


Entra en vigor l’ acord comercial UE-Canadà

Entra en vigor l’ acord comercial UE-Canadà   El dijous 21 de setembre entra en vigor de forma provisional l’Acord Econòmic i Comercial Global (AECG) entre la UE i Canadà. L’aplicació provisional del AECG a partir del 21 de setembre té lloc arran de la seva aprovació pels Estats membres de la UE, expressada en el Consell, i pel Parlament Europeu. No obstant això, no entrarà plena i definitivament en vigor fins que tots els Estats membres de la UE hagin ratificat l’Acord. La Comissió col·laborarà amb els Estats membres de la UE i amb Canadà per garantir que la seva aplicació sigui […]


World Trade Report 2014

  World Trade Report 2014   La Organització Mundial del Comerç WTO-OMC des de 2003 avalua la evolució del comerç Mundial a través d’ aquesta publicació.   Accés a la publicació World Trade Repoprt 2014