Europa Trade Helpdesk

Tota la informació per a importar productes a tots els paísos de la Unió Europea. ( de llire accés )

  • El mercat i les seves característiques ,
  • Els requeriments sanitaris , d’ etiquetatge
  • Els impostos , les taxes
  • Les estadistiques de importació
  • Etc

A partir de la Partida aranzelària que també pots cercar ( en anglès )

Europa Trade Helpdesk