World Trade Report 2014

 

La Organització Mundial del Comerç WTO-OMC des de 2003 avalua la evolució del comerç Mundial a través d’ aquesta publicació.

 

Accés a la publicació World Trade Repoprt 2014