Perspectives econòmiques 2017 ( Informe econòmic de La Caixa )

L’economia mundial navega en un entorn més incert, però continua presentant un bon ritme d’avanç. Així, el 2016, va camí de créixer el 3,1%, un registre molt similar al 3,2% del 2015, i, el 2017, s’accelerarà notablement, amb un creixement previst del 3,5%. Així i tot, la incertesa que envolta l’escenari macroeconòmic ha augmentat després de la victòria de D. Trump i es mantindrà elevada, com a mínim, fins que es visualitzi l’orientació de la nova administració nord-americana. A curt termini, aquest impasse pot generar un repunt més intens dels tipus d’interès a llarg termini o inestabilitat financera en algun país emergent clau. Tot fa pensar, però, que, finalment, el nou president dels EUA durà a terme una aplicació pragmàtica de la seva agenda, atès que necessita el suport de l’ala moderada del partit republicà al Congrés per aprovar les mesures previstes.

Accés als articles Perspectives econòmiques 2017 de La Caixa