Blog

Tag: PERSPECIVES ECONÒMIQUES

Perspectives econòmiques 2017 ( Informe econòmic de La Caixa )

Perspectives econòmiques 2017 ( Informe econòmic de La Caixa ) L’economia mundial navega en un entorn més incert, però continua presentant un bon ritme d’avanç. Així, el 2016, va camí de créixer el 3,1%, un registre molt similar al 3,2% del 2015, i, el 2017, s’accelerarà notablement, amb un creixement previst del 3,5%. Així i tot, la incertesa que envolta l’escenari macroeconòmic ha augmentat després de la victòria de D. Trump i es mantindrà elevada, com a mínim, fins que es visualitzi l’orientació de la nova administració nord-americana. A curt termini, aquest impasse pot generar un repunt més intens dels […]