Memòria econòmica de Catalunya 2014

 

La 50 edició de la Memòria Econòmica de Catalunya, patrocinada per Banco Santander, consolida aquesta publicació de referència com la més antiga de Catalunya

La província de Barcelona lidera la recuperació a Catalunya tant en creixement del PIB com de l’ocupació

 

  • La bona temporada turística arreu de la província, la recuperació de la indústria i el bon comportament de les exportacions expliquen el creixement del VAB

 

  • Totes les comarques han començat a crear ocupació, destacant Osona, els dos Vallessos, el Maresme i el Garraf

 

  • El Bages també ha sortit de la recessió i ha començat a crear ocupació el 2014, sobretot als serveis, però si es compara amb la resta de les comarques de la província se situaria en una posició intermèdia tant en creació d’ocupació com en taxa d’atur.

 

Manresa, 21 de juliol de 2015.- La Memòria Econòmica de Catalunya 2014, patrocinada per Banco Santander, ha estat presentada aquest matí a la Cambra de Comerç de Manresa per la seva directora, Carme Poveda, i el professor Daniel Albalate que ha presentant un estudi sobre les infraestructures estratègiques a Barcelona. L’acte ha estat presidit pel president de la Cambra de Manresa, Pere Casals i ha comptat amb la presència Luis Herrero Borque, subdirector general del Banco Santander i responsable a Catalunya. Com a novetat, la Memòria incorpora aquest any una anàlisi territorial de les províncies i comarques catalanes, i aquesta anàlisi territorial s’anirà presentant a diferents cambres catalanes.

 

EVOLUCIÓ ECONÒMICA COMARCAL EL 2014

 

L’evolució de la població durant el 2014 ha estat desigual per comarques. Les caigudes més elevades s’han donat a la zona mitjana i alta del Llobregat (Berguedà i Bages), amb caigudes de l’1,3% i el 0,7% respectivament, i al Barcelonès (-0,6%), que per la seva importància quantitativa és el principal factor explicatiu del descens global a nivell provincial. Per contra, la població ha crescut a les dues comarques vallesanes i al Maresme, però de manera molt minsa.

 

La població nascuda a Catalunya augmenta a totes les comarques, amb l’excepció del Berguedà. Per contra, les caigudes de la població són generalitzades entre les persones nascudes a l’estranger, la més significativa s’ha produït al Bages, on ha disminuït un 5%.

 

Els afiliats han augmentat a totes les comarques barcelonines. Els creixements més elevats es donen a Osona (5,2%), al Garraf (4,6%), al Maresme (4,3%) i als dos vallesos (4%). Al Bages el nombre d’afiliats ha augmentat un 2,7%, situant-se en una posició intermèdia. Concretament, al Bages s’han creat 1.565 llocs de treball el 2014, dels quals 1.188 als serveis (el 74%), 287 s’han creat en el sector industrial (el 18%) i la resta es reparteix entre la construcció i l’agricultura (57 i 27, respectivament).

 

La comarca més agrícola és el Berguedà, on el sector primari ocupa al 14% dels afiliats. D’altra banda, les comarques més industrials són Osona, amb una quarta part dels afiliats en aquest sector, seguida pel Bages, on la indústria pesa el 14% en l’ocupació. El Barcelonès és clarament la comarca amb un major pes dels serveis (el 86% dels afiliats), mentre que la construcció té un pes relativament similar a les 11 comarques, representant entre el 12-15%, excepte al Barcelonès pel major pes dels serveis.

 

El nombre d’aturats registrats ha disminuït de forma generalitzada a totes les comarques. Els descensos més importants s’han donat al Berguedà, a Osona i al Vallès Oriental, mentre que al Bages, a l’Alt Penedès i a l’Anoia és on les caigudes de l’atur han estat més moderades, però això no vol dir que no siguin importants. Al Bages el nombre d’aturats disminueix un 6,8% respecte a l’any anterior, situant-se la xifra d’aturats en 14.528 persones a final d’any (1.060 aturats menys).

 

Les taxes d’atur van des del 20% a l’Anoia fins al 15% al Barcelonès. El Bages se situa en una posició intermèdia, amb una taxa d’atur el 2014 del 17,7%, però tot i així és un punt superior a la mitjana de la província i també del conjunt de Catalunya

 

MemoriaEconomica2014

 

PRESENTACIO MEC 2014_Manresa

 

Nota de premsa_Manresa