La sostenibilitat del finançament de la Generalitat a llarg termini requereix un canvi institucional profund

 

L’estudi “Condicions de sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat”, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra, s’estructura en tres apartats: el primer valora l’esforç d’ajustament realitzat per la Generalitat al llarg dels últims anys; el segon analitza les condicions de sostenibilitat de les finances de la Generalitat a llarg termini mitjançant la simulació de tres escenaris alternatius, elaborats sota diferents hipòtesis; i el tercer i últim resumeix les principals conclusions i proposa algunes orientacions de política econòmica.

De l’estudi se’n desprenen dues conclusions principals: La primera és l’important esforç de consolidació fiscal realitzat a Catalunya al llarg dels últims anys. En termes de comptabilitat pública pressupostària, durant el període de quatre anys 2010–2013 (ambdós inclosos) la despesa pública liquidada va caure un -18,5% en comparació amb el 2009; mentre que els ingressos liquidats registraven un descens acumulat del -15,4%. Per tant, el dèficit públic de la Generalitat (en termes pressupostaris) es va reduir des d’un màxim de 6.760 milions d’euros l’any 2011 a 3.204 milions el 2013.

 

Més informació i presentacions aquí.