Blog

Tag: FINANCES GENERALITAT

La sostenibilitat del finançament de la Generalitat a llarg termini requereix un canvi institucional profund

    La sostenibilitat del finançament de la Generalitat a llarg termini requereix un canvi institucional profund   L’estudi “Condicions de sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat”, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra, s’estructura en tres apartats: el primer valora l’esforç d’ajustament realitzat per la Generalitat al llarg dels últims anys; el segon analitza les condicions de sostenibilitat de les finances de la Generalitat a llarg termini mitjançant la simulació de tres escenaris alternatius, elaborats sota diferents hipòtesis; i el tercer i últim resumeix les principals conclusions i proposa algunes orientacions de política econòmica. De l’estudi […]