Indicadors i Previsions de Creixement PIB , Inflació i Tipus d’Interès

Indicadors econòmics amb series històriques i presentació visual dels principals elements que configuren la evolució econòmica d’ un pais ( accés a diversos països del nostre entorn ) . De Creixement , de Inflació i de tipus d’ interès.

http://www.caixabankresearch.com/ca