Impacte econòmic del dèficit d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya

 

Catalunya perd pes en la distribució territorial de la inversió estatal en la sortida de la crisi 

Catalunya ha rebut històricament un percentatge estatal d’inversió en infraestructures inferior al seu pes econòmic, però des de que s’inicià la recuperació econòmica aquest dèficit s’ha ampliat. De fet, l’Estat ha invertit a Catalunya únicament el 12% de la inversió regionalitzada en infraestructures de transport en el període 2013-2018, un percentatge que és força inferior al que va rebre durant el període anterior (2001-2012), que va ser del 16,5% en mitjana.

 

L’Estat ha deixat d’executar a Catalunya 8.000 milions d’euros en el període 2001-2018 

Al llarg dels darrers 18 anys, l’Estat ha invertit a Catalunya un total de 25.460 milions d’euros en infraestructures de transport i n’ha deixat d’invertir, malgrat que estaven pressupostats, prop de 8.000 milions d’euros. En el conjunt del període, per tant, el grau d’execució mitjà ha estat del 73,7%, el que vol dir que més d’un quart de la inversió en infraestructures que figurava en els pressupostos de l’Estat no s’ha realitzat. La dada d’execució de 2018 és només del 54,2%, la segona més baixa de la història.

L’impacte econòmic de la no execució de la inversió de l’Estat s’estima en un 3,3% del PIB i 111.500 llocs de treball 

A banda de l’impacte macroeconòmic, l’estudi quantifica els impactes microeconòmics que afecten a la qualitat de vida de vida dels ciutadans a través de la seva mobilitat, com són: la congestió de la xarxa viària, l’accidentalitat per manca d’execució d’actuacions a la xarxa viària i els retards per incidències a la xarxa ferroviària de Rodalies.

 

La Cambra demana una inversió permanent a Catalunya de 3.800 milions d’euros anuals per eliminar el dèficit d’infraestructures l’any 2030   

A Catalunya es localitza el 15,7% de l’estoc de capital en infraestructures del conjunt d’Espanya, entès com la suma del valor de les infraestructures existents viàries, ferroviàries, aeroportuàries, portuàries, hidràuliques i urbanes, tant públiques com privades. Per tal d’eliminar el dèficit acumulat assolint el 19% en la dotació de capital en infraestructures que Catalunya té en relació a Espanya en l’horitzó 2030 i, per tant, convergir amb la dotació dels principals països europeus, la inversió bruta en infraestructures del conjunt del sector públic i privat hauria de ser de 3.800 milions d’euros anuals entre el 2019 i 2030, amb un volum total d’inversió acumulada de 45.333 milions al llarg del període

 

Impacte econòmic dèficit inversió infraestructures