Blog

Tag: DEFICIT INVERSIO

Impacte econòmic del dèficit d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya

Impacte econòmic del dèficit d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya   Catalunya perd pes en la distribució territorial de la inversió estatal en la sortida de la crisi  Catalunya ha rebut històricament un percentatge estatal d’inversió en infraestructures inferior al seu pes econòmic, però des de que s’inicià la recuperació econòmica aquest dèficit s’ha ampliat. De fet, l’Estat ha invertit a Catalunya únicament el 12% de la inversió regionalitzada en infraestructures de transport en el període 2013-2018, un percentatge que és força inferior al que va rebre durant el període anterior (2001-2012), que va ser del 16,5% en mitjana. […]