Estratègia energètica de la Unió Europea

La Comissió Europea ha presentat la seva estratègia per avançar cap al mercat únic de l’energia. Es tracta de la comunicació COM (2015) 80 final titulada A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy, que estableix, en cinc dimensions estratègiques, els objectius d’aquesta integració energètica i les mesures que la Comissió adoptarà per assolir-los. Destaquen noves accions legislatives que reestructurin i revisin el mercat elèctric, la garantia de major transparència en els contractes de gas, el desenvolupament de la cooperació regional com a pas important cap a un mercat integrat, amb un marc regulador més estricte, noves normes que assegurin el subministrament de gas i electricitat, major finançament de la UE destinat a l’eficiència energètica i un nou conjunt de mesures sobre energies renovables, entre altres.

 

Accés a la informació sobre estratègia Energètica de la UE

 

Nota de Premsa