Blog

Tag: POLITICA ENERGETICA

Estratègia energètica de la Unió Europea

  Estratègia energètica de la Unió Europea La Comissió Europea ha presentat la seva estratègia per avançar cap al mercat únic de l’energia. Es tracta de la comunicació COM (2015) 80 final titulada A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy, que estableix, en cinc dimensions estratègiques, els objectius d’aquesta integració energètica i les mesures que la Comissió adoptarà per assolir-los. Destaquen noves accions legislatives que reestructurin i revisin el mercat elèctric, la garantia de major transparència en els contractes de gas, el desenvolupament de la cooperació regional com a pas important cap a un […]