CESCE posa a disposició de pimes i empreses no cotitzades 2.000 milions d’euros per fer front a la crisi de l’COVID19

 

  • La línia de cobertura per compte de l’Estat s’emmarca dins de les mesures anunciades avui pel Govern

 

  • Aquesta línia per a cobertura de crèdits circulants permetrà a les empreses exportadores i internacionalitzades un millor accés a finançament en aquests moments per cobrir les seves necessitats financeres.

 

  • CESCE, en el seu negoci per compte propi, flexibilitza, a més, les condicions contractuals per protegir a les seves empreses clients.

 

 

Amb caràcter extraordinari, s’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros.

Les empreses que compleixin amb els criteris d’elegibilitat tindran accés a aquestes cobertures per crèdits de circulant a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Aquesta línia extraordinària està subjecta a la normativa d’ajuts d’Estat de la Unió Europea.

Empreses a les quals va dirigida la Línia de Cobertura de Circulant COVID

Petites i mitjanes empreses, així com altres de més grandària, sempre que siguin entitats no cotitzades, en què concorrin les següents circumstàncies:

  1. Que es tracti d’empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització i complir
    almenys un dels següents requisits:
  • Empreses en les que el negoci internacional representi com a mínim un terç de la seva xifra de negocis, o
  • Empreses exportadores regulars.
  1. Que l’empresa s’enfronti a un problema de liquiditat o de manca d’accés.

Les empreses interessades a acollir-se a aquesta Línia s’hauran de dirigir a l’entitat financera amb la qual desitgin concloure el contracte de crèdit.

ENTITATS FINANCERES

Banc Sabadell
Contactar a través del correu electrònic internacional@bancsabadell.com.

CaixaBank
Contactar a través del correu electrònic comercioexterior@caixabank.com.

 

 

Nota de prensa medidas CESCE coronavirus

 

https://www.cesce.es/financiacion-credito-circulante-covid19