Blog

Tag: previsió econòmica

Previsions econòmiques de la tardor de 2020

Previsions econòmiques de la tardor de 2020: s’interromp la recuperació mentre que el rebrot de la pandèmia accentua la incertesa La pandèmia de coronavirus suposa una commoció de proporcions històriques per a les economies mundial i de la UE, amb gravíssimes conseqüències socials i econòmiques. L’activitat econòmica a Europa va patir una greu pertorbació en el primer semestre del l’any i va repuntar fortament en el tercer trimestre a mesura que s’anava produint el desconfinamiento. No obstant això, el rebrot de la pandèmia en les últimes setmanes està provocant pertorbacions a el pas que les autoritats nacionals introdueixen noves mesures […]


Perspectives de l’Economia Mundial, abril de 2020- Fons Monetari Internacional

Perspectives de l’Economia Mundial, abril de 2020- Fons Monetari Internacional La pandèmia de COVID-19 està infligint enormes i creixents costos humans arreu del món. Per protegir vides i permetre que els sistemes sanitaris puguin fer front a la situació ha estat necessari recórrer a aïllaments, confinaments i tancaments generalitzats per tal de frenar la propagació de virus. La crisi sanitària per tant està repercutint greument en l’activitat econòmica. Com a resultat de la pandèmia, es projecta que l’economia mundial pateixi una brusca contracció de -3% el 2020, molt pitjor que la registrada durant la crisi financera de 2008-09 (quadre 1.1). […]


World Economic Outlook d’octubre 2014 del Fons Monetari Internacional

  Perspectives de l’ economia Mundial :El Nou informe del Fons Monetari Internacional  L’FMI ha publicat el seu informe semestral que presenta anàlisis i projeccions sobre l’evolució econòmica a escala mundial, segons el qual la recuperació està sent dèbil i desigual. Preveu que l’economia mundial creixerà el 2014 un 3,3% (0,4 punts percentuals menys que el previst en l’informe d’abril) i un 3,8% l’any 2015. Pel conjunt del que anomena economies avançades pronostica un creixement de l’1,8% i del 2,3% i per a les economies de mercats emergents l’augment se situaria en el 4,4% i 5%. L’informe alerta que una […]