Perspectives de l’ economia Mundial :El Nou informe del Fons Monetari Internacional 

L’FMI ha publicat el seu informe semestral que presenta anàlisis i projeccions sobre l’evolució econòmica a escala mundial, segons el qual la recuperació està sent dèbil i desigual. Preveu que l’economia mundial creixerà el 2014 un 3,3% (0,4 punts percentuals menys que el previst en l’informe d’abril) i un 3,8% l’any 2015. Pel conjunt del que anomena economies avançades pronostica un creixement de l’1,8% i del 2,3% i per a les economies de mercats emergents l’augment se situaria en el 4,4% i 5%. L’informe alerta que una nova recessió a la zona euro (que estima amb unes possibilitats del 40%) és el risc més important al que s’enfronta l’economia mundial, especialment greu en un escenari deflacionista. Pel conjunt de la UE preveu un creixement de l’1,4 i del 1,8% i per la zona euro, del 0,8% per enguany i de l’1,3% el 2015. Destaca el creixement previst per a l’economia espanyola (1,3% i 1,7%) basat en les exportacions i en l’augment de la demanda interna