Blog

Tag: CAMBRA

PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA. EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL.

PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA. EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL. L’Ordre Ministerial EIC/710/2017, de 26 de juliol va disposar l’obertura en data 2 d’octubre de 2017 del procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, que finalitzarà en data 30 de setembre de 2018. D’acord es disposa en la referida Ordre Ministerial i en l’article 5.1 del Decret de la Generalitat 19/2006, sobre règim electoral de les Cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, els censos electorals, on […]


El PIB català creixerà un 3,5% el primer trimestre de 2016

  El PIB català creixerà un 3,5% el primer trimestre de 2016 La prioritat dels partits polítics hauria de ser pactar una agenda de reformes econòmiques per consolidar la incipient recuperació. L’economia catalana ha registrat l’any 2015 un creixement del 3,2% anual, més del doble del registrat l’any 2014. Ara bé, estem en uns nivells tan elevats de creixement que és normal que les taxes de variació trimestrals es vagin moderant lleugerament. Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el quart trimestre de 2015 el PIB català ha crescut un 0,8% respecte al trimestre anterior. El tercer trimestre va créixer […]