El PIB català creixerà un 3,5% el primer trimestre de 2016

La prioritat dels partits polítics hauria de ser pactar una agenda de reformes econòmiques per consolidar la incipient recuperació.

L’economia catalana ha registrat l’any 2015 un creixement del 3,2% anual, més del doble del registrat l’any 2014. Ara bé, estem en uns nivells tan elevats de creixement que és normal que les taxes de variació trimestrals es vagin moderant lleugerament.

Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el quart trimestre de 2015 el PIB català ha crescut un 0,8% respecte al trimestre anterior. El tercer trimestre va créixer un 0,9% i els dos primers trimestres un 1%. Els “vents de cua” estan jugant un paper impulsor de l’activitat econòmica cada vegada més important, especialment el preu del petroli. Per això, el quart trimestre ha acabat amb un comportament més positiu del que havíem previst. En termes interanuals, el creixement del PIB l’últim trimestre de 2015 s’hauria situat en el 3,7%, per segon trimestre consecutiu. Des del segon trimestre de 2006 no s’assolia una xifra de creixement tan elevada a Catalunya.

acces a la informació : http://premsa.cambrabcn.org/content/el-pib-catala-creixera-un-35-el-primer-trimestre-de-2016-dues-decimes-menys-que-en-el-quar-0#sthash.IosmbJuT.dpuf