Blog

Tag: INFORME DE CONJUNTURA

Catalunya creixerà el 2,1% el 2019, per sobre de la zona euro :Informe Trimestral de l’economia Catalana

Catalunya creixerà el 2,1% el 2019, per sobre de la zona euro.   L’economia catalana s’estabilitza en un ritme de creixement més moderat i el diferencial de creixement amb Espanya desapareix   El creixement del PIB català encara és elevat gràcies a la fortalesa de la demanda interna, que es recolza en el bon comportament del consum privat per la creació d’ocupació i els augments salarials que comencen a produir-se. En canvi, l’aportació positiva del sector exterior es redueix per la major desacceleració de les exportacions que de les importacions. La suma d’aquests elements expliquen que el PIB català hagi mantingut […]


El PIB català creixerà un 3,5% el primer trimestre de 2016

  El PIB català creixerà un 3,5% el primer trimestre de 2016 La prioritat dels partits polítics hauria de ser pactar una agenda de reformes econòmiques per consolidar la incipient recuperació. L’economia catalana ha registrat l’any 2015 un creixement del 3,2% anual, més del doble del registrat l’any 2014. Ara bé, estem en uns nivells tan elevats de creixement que és normal que les taxes de variació trimestrals es vagin moderant lleugerament. Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el quart trimestre de 2015 el PIB català ha crescut un 0,8% respecte al trimestre anterior. El tercer trimestre va créixer […]