Catalunya creixerà el 2,1% el 2019, per sobre de la zona euro.

 

L’economia catalana s’estabilitza en un ritme de creixement més moderat i el diferencial de creixement amb Espanya desapareix  

El creixement del PIB català encara és elevat gràcies a la fortalesa de la demanda interna, que es recolza en el bon comportament del consum privat per la creació d’ocupació i els augments salarials que comencen a produir-se. En canvi, l’aportació positiva del sector exterior es redueix per la major desacceleració de les exportacions que de les importacions. La suma d’aquests elements expliquen que el PIB català hagi mantingut un creixement trimestral força estable al llarg de l’any, al voltant del 0,6%.

 

El sector turístic evoluciona cap a un model més sostenible perquè amb una xifra similar de turistes aconsegueix un rècord històric de despesa turística, equivalent al 8,5% del PIB      

A Catalunya, el turisme estranger ha crescut un 0,8%, mentre que a la resta d’Espanya ha patit un descens. Per tant, Catalunya està resistint millor l’augment de la competència per la recuperació dels mercats turístics com Egipte o Turquia, probablement perquè la nostra oferta competeix més en qualitat que en preu. En canvi, la caiguda ha estat més important entre el turisme domèstic procedent de la resta d’Espanya, que ha registrat un descens del 7%.

 

 

La indústria és l’únic sector on la confiança empresarial va a la baixa en el primer trimestre de 2019  

Aquesta pèrdua d’expectatives a la indústria, que contrasta amb l’augment a la construcció o l’hostaleria i el transport, està en consonància amb un alentiment de l’economia internacional i, sobretot, amb les previsions que apunten a que aquest debilitament serà més intens els propers mesos.

 

Revisem a la baixa quatre dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2019, fins al 2,1%

Segons estimacions pròpies del Gabinet d’Estudis de la Cambra i AQR-Lab UB, l’evolució del PIB el primer trimestre serà del 0,5% i en el conjunt de l’any es preveu un increment del 2,1%. Es confirma així que la fase més alcista del cicle ha quedat enrere, però no hi ha senyals que aquest 2019 l’economia catalana pugui entrar en una nova recessió, ja que no s’observen desequilibris en el sector privat que facin preveure un descens del PIB

 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat l’Informe de conjuntura del quart trimestre i previsions anuals 2019