El nou POUM de Sant Fruitós s’ha presentat davant de la Taula de la Construcció, entitat que agrupa els principals agents d’aquest sector i que és coordinada per la Cambra de Comerç de Manresa. La presentació va anar a càrrec de l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, la directora de l’Oficina del POUM,  Mireia Sans, i el regidor d’Urbanisme, Cristian Marc Huerta. L’acte va tenir  un caràcter tècnic en el que els responsables del POUM van explicar  les principals línies de l’avanç del pla i els criteris i objectius del futur planejament.

Des de la Taula es va valorar positivament la voluntat que reflecteix el futur pla de mantenir el caràcter de poble però dotant-lo dels serveis i les reserves necessàries per potenciar el seu caràcter de municipi capdavanter d’activitats econòmiques a les comarques centrals. El nou pla vol aprofitar la privilegiada situació a l’eix del Llobregat  i les bones comunicacions, potenciant noves activitats econòmiques que generin riquesa al poble. També planteja la voluntat d’establir una bona relació amb els municipis veïns, cuidant les continuïtats, ja que ni la població ni la vida urbana o l’activitat econòmica entenen de divisions administratives impròpies.

La Taula de la Construcció considera que la feina feta fins ara és molt positiva i va adquirir el compromís de vetllar el procés de redacció del nou pla mantenint una estreta col·laboració amb l’equip redactor durant els propers mesos. Des de la Taula hi ha la voluntat de treballar per promoure una reflexió a nivell comarcal entre tots els agents amb responsabilitats en matèria d’urbanisme i planejament.