Les 13 Cambres de Catalunya consideren que les mesures anunciades pel Govern espanyol són insuficients per fer front a la magnitud de l’impacte social i econòmic, i proposen:

 1. Diferir totes les obligacions fiscals i tots els pagaments deguts a les administracions públiques sense interessos ni recàrrecs durant tres mesos prorrogables.
 2. Condonar les quotes a la Seguretat Social de tots els autònoms durant tres mesos prorrogables. El cost de la mesura per al sector públic seria de gairebé 2.600M€.
 3. Exonerar a les empreses petites i mitjanes del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors durant tres mesos prorrogables a condició de conservar els llocs de treball. El cost de la mesura per al sector públic seria com a màxim de 15.000M€.
 4. Diferir el pagament durant tres mesos prorrogables (el deute acumulat es prorratejarà els 24 mesos següents, sense interessos):
  a. lloguers per part d’empreses i de particulars en situació vulnerable
  b. pagament dels subministraments de llum, telèfon i gas
  c. préstecs i hipoteques en vigor.
 5. Pagament immediat de les administracions públiques de les factures pendents. Injecció de liquiditat a l’economia de 14.000 M€.
 6. En la concessió de crèdits amb avals públics demanem:
  1. establir mecanismes de concessió àgils, transparents i operatius, basats en criteris senzills com el nombre de treballadors, el valor del balanç i la xifra de facturació abans de la crisi sanitària.
  2. que es posin en marxar abans de l’1 d’abril, que és quan es posaran de manifest els primers problemes de liquiditat.
  3. els préstecs han de tenir una carència de 6 a 12 mesos i s’han de poder tornar en 2 o 3 anys.
  4. que el Govern espanyol i les autoritats monetàries estableixin pautes d’obligat compliment al sector bancari per assegurar que les línies de finançament establertes arribin a totes les empreses que ho necessiten.
  5. establir condicions estrictes per evitar que les noves línies de crèdits siguin utilitzades per finançar crèdits anteriors, disminuint així el risc del sector bancari. I que les condicions del crèdit siguin de mercat especialment favorables.
  6. fer un sistema de vigilància per part del Banc d’Espanya per assegurar que els crèdits estan arribant ràpid i no amb una visió restrictiva.
  7. atendre els microcrèdits dels autònoms (fins a 4.000 euros) i els crèdits petits de pimes (fins a 30.000 euros) rebutjats per la banca comercial i atendre’ls des de l’ICF i l’ICO.

Són uns dies decisius en els que caldrà posar en marxa amb urgència les mesures econòmiques necessàries perquè a final d’aquest mes i principi del següent les empreses i els autònoms hauran de fer front al pagament de nòmines, préstecs, lloguers, etc. i apareixeran les primeres tensions de liquiditat a les empreses.

El sector financer té un paper central en la contenció de la crisi que estem vivint. Per això, demanem a tot el sistema bancari amplitud de mires i que ajudin a que les empreses surtin en les millors condicions possibles d’aquesta crisi, perquè d’això se’n beneficiarà el conjunt de la societat, i per suposat, també el seu propi negoci.

El passat dimarts el Consell de Ministres va fer públics els detalls de la implementació dels avals públics al crèdits bancaris a empreses per un màxim de 100.000 M€. Aquests avals de l’Estat permetran refinançar crèdits a llarg termini, però no ajudarà a solucionar els problemes de tresoreria a curt termini, sobretot de les petites empreses i autònoms. A més, trigaran a implementar-se i la data del pagament de les nòmines està pròxima.

Per altra banda, l’Estat ha rebutjat una moratòria d’impostos generalitzada, la qual cosa pot portar a moltes empreses i autònoms a haver de demanar crèdits avalats per fer front a les seves obligacions fiscals. Cal tenir en compte que la moratòria aprovada de 30.000 euros per algunes empreses en el pagament dels deutes tributaris fins a sis mesos, amb tres mesos de carència en el pagament d’interessos, és ara totalment insuficient, tenint en compte la intensitat de la crisi.

La Unió Europea ha posat en marxa un conjunt de mesures d’ampli abast per fer front a aquesta crisi i ha permès la flexibilització dels criteris aplicats al dèficit públic i dels ajuts públics. Així mateix, el Banc Central Europeu (BCE) ja ha anunciat que suavitzarà les exigències de provisions per a crèdits impagats pel Covid-19, bé sigui per hipoteques o pel bé del sector empresarial.

Consulteu totes les propostes en aquest document: 20200327_NPMesuresfinançament_covid19-1