La Cambra de Comerç de Manresa farà aquest mes de març dos cursos sobre l’adaptació als nous requisits de les normatives ISO 9001:2015, de qualitat, i ISO 14001:2015, de medi ambient. Aquestes normes, molt implantades entre les empreses, van ser revisades el setembre del 2015 per part de l’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO). Els cursos tindran lloc els dies 8 i 10 de març per a la normativa ISO 9001 i 15 i 17 de març per a la 14001 i aniran a càrrec de David Gil, consultor de l’empresa Sistem Experts.

Les empreses que ja estan certificades i es vulguin adequar a les noves normes tindran un període per adaptar-se. El principal objectiu dels canvis aplicats en aquestes normatives ha estat el d’avançar cap a una estructura comuna per tal de millorar la seva integració entre elles o amb d’altres normes. També s’ha fet més comprensible la redacció de les normes, conservant els principals requisits i mantenint el seu enfocament cap a la millora contínua. Tot i aquests canvis, les dues normes segueixen essent prou obertes a qualsevol tipus d’empresa, independentment del producte o servei que ofereixin, facturació o número de treballadors.

En el cas de la ISO 9001, continua orientada a la gestió per processos però incorpora el concepte de la gestió del risc, les parts interessades i la gestió del canvi, entre d’altres. Pel que fa a la ISO 14001, fa un nou èmfasi en el compliment dels requisits legals i d’altres aplicables, fent conscient a l’empresa de l’entorn on es troba ubicada, integrant la gestió ambiental a l’estratègia de l’empresa i incorporant indicadors de millora de l’eficàcia ambiental i el cicle de vida, entre d’altres.