La Cambra de Comerç de Manresa ha finalitzat aquesta setmana el segon curs del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), que ha tingut per objectiu formar joves per inserir-los laboralment en empreses del sector de l’hostaleria. La formació s’ha fet en col·laboració amb l’Escola Joviat i ha estat seguida per una dotzena de nois i noies que, a més d’un curs d’operacions bàsiques de restaurant i bar, s’han format en TIC, anglès i competència bàsiques per a l’ocupació.

A partir d’aquests moments, els joves entren a formar part d’una borsa de treball que es posa a disposició de les empreses del territori que necessitin contractar personal. En aquest sentit, les empreses disposen d’incentius econòmics per a la contractació dels joves que hagin participat al programa PICE, a més de poder gaudir d’altres avantatges com són:

  • L’empresa s’assegura la contractació de treballadors que realment s’ajusten als requeriments del lloc de treball.
  • S’estalvia les despeses de selecció de personal, ja que l’orientador de la Cambra selecciona els joves que millor encaixen en el perfil demanat.
  • La Cambra ajuda a l’empresa a fer els contractes per a la formació i l’aprenentatge, així com els de contractació laboral.
  • L’empresa es beneficia de les ajudes pervistes per la Seguretat Social per a la contractació de joves.
  • Millora el perfil dels seus treballadors.

Les empreses que vulguin contractar tant aquests professionals com la resta de joves que participen al programa PICE poden posar-se en contacte amb la Cambra de Comerç de Manresa. El mes de setembre, s’iniciarà un nou programa formatiu destinat a inserir joves al sector industrial del territori, en col·laboració amb el Centre de Formació Pràctica. El PICE s’ha marcat com a objectiu facilitar la inserció laboral de més de 300 joves de la comarca en els propers 4 anys.