La Cambra de Comerç de Manresa ha presentat a les empreses del territori el Pla de Subcontractació Industrial 2020, un pla que permet accedira centenars d’ofertes de fabricació per part de compradors internacionals i que aquest any organitzarà 27 accions de promoció. El Pla de Subcontractació té com a principals destinatàries les 570 empreses de la comarca que treballen en aquest àmbit, un sector que ocupa prop de 5.000 persones i que genera més de 317 milions d’euros de Valor Afegit Brut.

Les empreses que s’inscriguin a la Borsa de Subcontractació tindran accés exclusiu a les demandes de les empreses del sector i participar a les accions de promoció (participació en fires, trobades amb compradors internacionals, etc.) en condicions avantatjoses. A més, poden rebre assessorament gratuït sobre mercats internacionals, oportunitats de negoci i sectors innovadors (aeronàutica, tecnologies verdes, vehicle verd, ferrocarril, etc.).

Les accions previstes al Pla de Subcontractació Industrial 2020 poden consultar-se en aquest enllaç.

Les empreses que estiguin interessades en inscriure-s’hi poden contactar amb el departament de Comerç Internacional de la Cambra al correu electrònic jferrer@cambramanresa.org.