Consulta pública sobre els fons de la UE en l’àmbit de la inversió, la investigació i la innovació, les PIME i el mercat únic

Per tal de contribuir a definir polítiques europees útils a l’hora de formular noves legislacions i programes, i conèixer també quins temes són prioritaris per Europa, la Comissió Europea planteja periòdicament consultes públiques.

 

En aquest sentit, la Comissió Europea ha convidat recentment a participar en la Consulta pública sobre els fons de la UE en l’àmbit de la inversió, la investigació i la innovació, les PIME i el mercat únic. Dita consulta planteja:

 

Objectiu de la consulta

“Aquest any 2018, la Comissió Europea presentarà propostes globals per a la pròxima generació de programes financers per al marc financer plurianual posterior a 2020, que és el pressupost de la UE a llarg termini. Les propostes de la Comissió es concebran de tal manera que la UE pugui donar resposta a les qüestions prioritàries, en els àmbits en els que pugui ser més eficaç que els Estats Membres actuant individualment. Això requereix una acurada avaluació tant del què ha funcionat bé en d’altres ocasions com del què podria millorar-se en un futur. Aquesta consulta forma part del procés i el seu objectiu és recavar l’opinió de totes les parts interessades sobre la manera d’aprofitar al màxim cada euro del pressupost de la UE. Les opinions expressades per les parts interessades es tindran en compte en el marc de l’actual procés per al futur marc financer plurianual”.

 

El període de participació en aquesta consulta és del 10 de gener al 8 de març de 2018.

Podeu revisar la informació addicional, i fer arribar la vostra opinió sobre aquesta consulta pública mitjançant el següent enllaç: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en

 

Nota: adjuntem el qüestionari de la consulta (ES).

MFFpost2020investment_10_01_2018_ES