L’Agencia Española de Protección de Datos, en el context de l’emergència de salut pública derivada de l’extensió del coronavirus, està rebent consultes, tant de ciutadans com d’empreses i altres subjectes obligats al compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut. Pera això ha elaborat el següent documents de preguntes freqüents: