Tendències comercials i oportunitats de Creixement per a Pimes B2B a l’ economia digital

 

El comprador B2B no ha tingut mai el poder que té avui.

El comprador competent pren decisions en base a informació contrastada. Aquesta informació està disponible avui, en la majoria dels casos, a internet.

Per tant, ja no necessita del comercial per orientar-se durant la primera part del procés de compra.

Això implica dificultats pel comercial. En un fase avançada del procés, la seva capacitat d’ influencia és menor, les possibilitats de trobar-se amb competidors major, i el marge acostuma a ser més baix.

Per superar-les caldrà experiència comercial, però també noves capacitats que l’ajudin a identificar, captar l’ atenció i despertar l’interès d’aquest comprador en canals online.

 

En aquesta secció descobriràs, a través de dades revelades per Mckinsey, Sirius Decisions, LinkedIn o Hubspot, noves tendències que assenyalen la necessitat d’afilar el procés de vendes B2B actual.

 

Tendències comercials i oportunitats PIMES_CAT_EBOOK