El Govern ha aprovat la RIS3CAT, l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, que defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les actuacions i els programes d’R+D+I per al període 2014-2020. La RIS3CAT respon a l’exigència de la Comissió Europea que els estats membres i les regions elaborin estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialization, RIS3) que potenciïn aquelles especialitzacions econòmiques i de coneixement que s’ajustin millor al seu potencial d’innovació, sobre la base dels actius i les capacitats del territori, com a condició prèvia per a les inversions en recerca i innovació cofinançades amb fons europeus per al període 2014-2020. La RIS3CAT identifica set àmbits sectorials que lideren la transformació de l’economia catalana: alimentació; energia i recursos; sistemes industrials; indústries basades en el disseny; indústries relacionades amb la mobilitat sostenible; indústries de la salut, i indústries culturals i basades en l’experiència

Accés a la informació RIS3CAT aqui