Previsions econòmiques de l’hivern : La previsió de creixement és de l’1,4% a la UE el 2020 i el 2021

La previsió de creixement és de l’1,4% a la UE el 2020 i el 2021

  • A Espanya les perspectives són d’un creixement de l’1,6% aquest any i un 1,5% l’any vinent

 

Brussel·les, 13 de febrer de 2020

Les previsions econòmiques de l’hivern del 2020 que avui publiquem apunten al fet que l’economia europea continuarà creixent de manera constant i moderada. La zona euro ha gaudit del seu més llarg període de creixement sostingut d’ençà que es va introduir l’euro el 1999.

Segons les previsions, el creixement del producte interior brut (PIB) de la zona euro es mantindrà estable al voltant de l’1,2 % el 2020 i el 2021. En el conjunt de tota la UE, es preveu que el 2020 i el 2021 el creixement disminueixi lleugerament fins a l’1,4 % en comptes del 1,5 % previst a les previsions econòmiques de la tardor del 2019.

«Tot i que l’entorn continua sent molt difícil, l’economia europea creix de manera constant creant llocs de treball i apujant salaris. Tot i així, però, hem de ser conscients dels riscos que s’albiren a l’horitzó: el panorama geopolític és volàtil i hi ha moltes incerteses comercials. Per tant, els estats membres han d’aprofitar aquesta finestra d’oportunitat temporal per fer reformes estructurals que impulsin el creixement i la productivitat i els qui tenen un deute públic elevat hi han d’estar encara més ben preparats i dur a terme polítiques fiscals prudents», ha declarat avui el vicepresident executiu europeu de la cartera anomenada Economia al Servei de la Gent, Valdis Dombrovskis.

«Aquests propers dos anys les perspectives de l’economia europea es mantindran estables tot i que val a dir que probablement minvarà el creixement. Tot plegat perllongarà el període d’expansió més llarg d’ençà que es va implantar l’euro l’any 1999 i ratificarà les bones notícies pel que fa a la creació d’ocupació. També hem vist avenços molt encoratjadors pel que fa a la reducció de les tensions comercials i al perill d’arribar al Brèxit sense cap acord. Tot i així, encara hem de fer front a una gran incertesa política que pot enfosquir els resultats de la indústria manufacturera. Pel que fa al coronavirus, encara és massa aviat per avaluar-ne cap impacte econòmic negatiu», ha declarat avui també el comissari europeu d’Economia, Paolo Gentiloni.

Manteniment del creixement gràcies a la demanda interna

L’entorn exterior continua sent complicat. Tot i així, la creació ininterrompuda d’ocupació, el fort creixement dels salaris i les polítiques de suport ajudaran l’economia europea a mantenir un creixement moderat. El consum privat i la inversió, especialment en el sector de la construcció, continuaran impulsant el creixement econòmic. És previst que augmenti força en tot un seguit d’estats membres la inversió pública, especialment en el sector de les infraestructures digitals i del transport. D’altra banda, els tímids senyals d’estabilització que s’estan registrant en el sector manufacturer i el fet que la davallada dels fluxos comercials mundials sembla haver tocat fons haurien de permetre que l’economia europea continués creixent. Ara bé, cal reconèixer que aquests factors són insuficients per donar una nova embranzida al creixement.

Petita revisió a l’alça de les previsions d’inflació

Les previsions de la inflació (índex de preus de consum harmonitzat) a la zona euro s’han enfilat fins a l’1,3 % el 2020 i l’1,4 % el 2021, la qual cosa suposa un augment de 0,1 punts percentuals en comparació amb les previsions de la tardor del 2019. Tot plegat podria ser un senyal del fet que els salaris més alts comencen a repercutir-se en els preus bàsics i que el preu del petroli podria pujar lleugerament.

A la UE les previsions de la inflació del 2020 també s’han incrementat en 0,1 punts percentuals i s’enfilen fins a l’1,5 %, però les previsions del 2021 encara es mantenen en l’1,6 %.

Riscos per a les previsions

Encara que s’han esvaït alguns dels riscos de desacceleració econòmica, n’han sorgit d’altres i es manté, per tant, el perill d’una evolució desfavorable.

La fase 1 de l’acord comercial signat entre els Estats Units i la Xina ha contribuït a reduir els riscos de desacceleració, però l’alt grau d’incertesa pel que fa a la política comercial americana continua sent un obstacle a l’hora de millorar els ànims empresarials. El malestar social a Llatinoamèrica pot posar en perill la recuperació econòmica de la regió i l’agreujament de les tensions geopolítiques a l’Orient Mitjà ha atiat el risc que aquesta regió encara pateixi més conflictes.

Tot i que actualment sembla que s’hagi aclarit el marc de les relacions comercials entre la UE i el Regne Unit durant el període de transició, continua havent-hi una gran incertesa pel que fa a la futura associació amb el Regne Unit. El brot de coronavirus i les seves implicacions per a la salut pública, l’activitat econòmica i el comerç, especialment a la Xina, representa un nou risc de desacceleració econòmica. Treballem amb la hipòtesi que el brot assolirà el seu punt àlgid durant el primer trimestre del 2020 i que a nivell mundial tindrà efectes indirectes relativament limitats. Tot i així, com més duri més gran serà la probabilitat que produeixi efectes en cadena en l’entorn econòmic i en les condicions del finançament mundial. D’altra banda, no podem excloure que el canvi climàtic pugui tenir efectes a curt termini encara que les previsions s’hagin fet a llarg termini.

Pel que fa a les previsions més positives, cal dir que l’economia europea podria beneficiar-se d’unes polítiques pressupostàries més expansives i més favorables al creixement i tenir efectes indirectes positius arran de les condicions de finançament més favorables que s’estan detectant en alguns estats membres de la zona euro.

Hipòtesi purament tècnica en el cas del Regne Unit

Com que encara no s’han aclarit definitivament les relacions futures entre la UE i el Regne Unit, les previsions amb vista al 2021 es basen en una hipòtesi purament tècnica de manteniment de l’estatus quo pel que fa a les seves relacions comercials. Tot plegat només són hipòtesis i no reflecteixen cap previsió sòlida pel que fa al resultat de les negociacions entre la UE i el Regne Unit sobre el futur de les seves relacions.

Rerefons

Aquestes previsions es basen en una sèrie d’hipòtesis tècniques sobre els tipus de canvi, els tipus d’interès i els preus dels productes bàsics fins a la data límit del 29 de gener. Pel que fa a la resta de dades que s’han tingut en compte, incloses les hipòtesis sobre les polítiques públiques, aquestes previsions d’hivern tenen en compte la informació obtinguda fins al 4 de febrer inclòs. Les previsions assumeixen que no hi haurà cap canvi digne d’esment en les polítiques públiques tret que no s’anunciïn de manera creïble i s’especifiquin amb tot detall.

Cada any la Comissió Europea publica dues previsions completes a la primavera i a la tardor i dues d’intermèdies a l’hivern i a l’estiu. Les previsions intermèdies inclouen el PIB i la inflació anuals i trimestrals de l’any en curs i de l’any següent a tots els estats membres a més dels agregats de la UE i de la zona euro.

Les properes previsions econòmiques de la Comissió Europea seran les de la primavera del 2020, la publicació de les quals és prevista per al 7 de maig del 2020.

 

Winter Economic Forecast ( accés als documents i Taules estadístiques per països )