Next Generation : Reial Decret marc per a la definició i gestió dels projectes de el Pla de Recuperació

El passat 31 de desembre es va publicar el Reial Decret que serveix de marc per a la definició i gestió dels projectes de el Pla de Recuperació. Una gran part -una enorme part- de el text són mesures que simplifiquen els procediments i lleis actuals de gestió en el sector públic.

Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per l’execució de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf