Aquesta setmana s’ha presentat la “Memòria Econòmica de Catalunya” que ofereix anualment un balanç de l’economia catalana. Les principals conclusions que aporta són que l’any 2013 ha estat un any de transició, durant el qual l’economia catalana ha passat de la recessió a la recuperació, ha crescut més que la mitjana espanyola gràcies a la indústria i el seu mercat de treball ha tingut un millor comportament. La Memòria econòmica incorpora un seguit d’articles que analitzen, entre altres, els temes següents: la reforma fiscal, la relocalització industrial, la relació entre costos energètics i competitivitat, la implantació de la formació professional dual, l’articulació de l’Estratègia RIS3Cat i el futur del sector logístic a Catalunya. Inclou també l’estudi “Criteris de distribució territorial de la inversió de l’Estat en infraestructures”

Accés a la Memòria Econòmica de Catalunya 2013