Els Comitès Executius de les Cambres de Comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa, encapçalats pels seus presidents Sra. Sílvia Gratacós, Sr. Ramon Alberich, i Sr. Ramon Talamàs, respectivament, van celebrar ahir dimarts, dia 9 d’abril, una reunió de treball a la seu de la corporació terrassenca. La trobada va tenir com a objectiu principal valorar i compartir les seves realitats i estratègies per potenciar el desenvolupament socioeconòmic de llurs demarcacions. En la sessió també es van analitzar els nous reptes camerals, com potenciar la seva col·laboració i determinar les preguntes que es presentaran als partits polítics de cara a les pròximes eleccions catalanes del 12 de maig.

Cal destacar que en conjunt de les demarcacions territorials de les tres cambres es genera un 15% del VAB de i de l’ocupació a Catalunya.

L’evolució del Digital Impulse Hub, la potencialitat i evolució dels programes de promoció del comerç, la implicació empresarial en la Formació Professional d’Itinerància, i l’anàlisi d’infraestructures, entre altres, van ser punts de l’ordre del dia. Amb tot, la trobada, que va acabar amb un dinar de treball, va estar oberta al tractament de diferents qüestions d’actualitat en el qual els trenta-sis participants van tenir l’oportunitat de compartir les seves opinions.

Les relacions de col·laboració entre les càmeres de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa tenen una llarga trajectòria orientada, sobretot, a la reivindicació i defensa conjunta en matèria d’infraestructures i comunicacions. Ara un cop ja consolidats i en funcionament els nous executius després de les darreres eleccions, s’ha cregut convenient reactivar aquestes trobades.