Memòria Econòmica de Catalunya 2016 :Balanç anual de l’evolució de l’economia catalana

Dirigida per la Cambra de Barcelona, realitzada amb la col·laboració de les cambres catalanes i editada anualment pel Consell de Cambres de Catalunya, aquesta publicació ofereix una visió global de l’economia catalana i del seu territori.

L’informe conté una anàlisi del context internacional i espanyol, així com de l’economia catalana i les seves comarques. També integra articles curts i treballs monogràfics sobre temes d’actualitat econòmica signats per reconeguts experts en la matèria, conferint un valor diferent a cadascun dels volums.

Balanç anual de l’evolució de l’economia catalana Dirigida per la Cambra de Barcelona, realitzada amb la col·laboració de les cambres catalanes i editada anualment pel Consell de Cambres de Catalunya, aquesta publicació ofereix una visió global de l’economia catalana i del seu territori. L’informe conté una anàlisi del context internacional i espanyol, així com de l’economia catalana i les seves comarques. També integra articles curts i treballs monogràfics sobre temes d’actualitat econòmica signats per reconeguts experts en la matèria, conferint un valor diferent a cadascun dels volums.

 

Accés a la publicació Memòria econòmica de Catalunya 2016