L’Ajuntament de Manresa aplicarà una reducció al rebut de la taxa d’escombraries i al de les taxes industrials pel temps que els locals han estat obligatòriament tancats al públic.

L’estat d’alarma, declarat per a la gestió de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, ha obligat a suspendre l’obertura al públic de locals i establiments en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals, amb determinades excepcions.

 

Davant d’aquest tancament obligatori, l’Ajuntament de Manresa aplicarà una reducció al rebut anual de la taxa d’escombraries i de les taxes industrials calculada proporcionalment al nombre de dies que aquests locals i establiments han hagut d’estar tancats al públic. No obstant això, aquesta reducció no serà aplicable als locals comercials i als destinats a l’hostaleria i restauració que hagin destinat el local a fer venda on-line o a fer menjar per emportar.

 

Perquè s’apliqui la reducció cal que la persona que realitza l’activitat ho sol·liciti a l’Ajuntament, informant de l’activitat que realitza i del moment que ha pogut obrir al públic el local o establiment. En el cas de la taxa d’escombraries, també ho podrà sol·licitar el propietari del local o establiment, adjuntant una declaració responsable de la persona que realitza l’activitat, si es tracta d’un local comercial o destinat a l’hostaleria o restauració.

 

Es recomana fer la sol·licitud de forma telemàtica a la web de l’Ajuntament, per evitar l’atenció presencial en la situació de crisi sanitària actual. Per això, el tràmit es pot signar amb certificat digital, cl@ve, idCAT mòbil i també amb el “codi de tramitació” que consta al document anomenat “calendari del contribuent”, que es va enviar als contribuents al mes de desembre de 2019.

 

Les persones físiques poden fer la sol·licitud de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Tributària (OAT), amb cita prèvia o, de forma telemàtica. Les persones jurídiques han de fer la sol·licitud obligatòriament de forma telemàtica, d’acord amb la Llei de Procediment Administratiu.

 

Per als contribuents que paguen el rebut de la taxa d’escombraries i de les taxes industrials mitjançant domiciliació bancària, es recomana que presentin la sol·licitud de reducció de la taxa d’escombraries abans del dia 1 d’agost i la sol·licitud de reducció de les taxes industrials abans del dia 1 de novembre, així pagaran l’import reduït. No obstant això, si s’ingressa el rebut sense reducció per no haver fet la sol·licitud, en el moment que ho sol·liciti, l’Ajuntament aplicarà la reducció i retornarà la part corresponent.

 

La informació del tràmit la trobareu a: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1094 i, en cas de dubte, us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció Tributària, secció de gestió tributària, al telèfon 93 878 23 29 i al correu gestiotributaria@ajmanresa.cat.