La difícil conjuntura econòmica de l’Amèrica llatina

 

El Real Instituto Elcano analitza les economies de LATAM molt afectades per la baixa dels preus de les matèries primeres