La Generalitat de Catalunya ha definit una nova estratègia per al creixement que situa la indústria com a motor de l’activitat econòmica del país i la creació d’ocupació. Alineada amb el RIS3 que impulsa la Unió Europea i en el marc de l’estratègia Europa 2020, es fixa l’objectiu que l’any 2020 la indústria sumi el 25% del PIB català. L’estratègia s’ha definit després d’un treball conjunt entre la Generalitat, el teixit industrial i els agents econòmics, i es completa amb les aportacions del Consell Català de l’Empresa. S’estructura al voltant dels 7 àmbits econòmics següents: alimentació; química, energia i recursos; sistemes industrials; indústries relacionades amb el disseny; indústries de la mobilitat sostenible; indústries de la salut, i indústries basades en l’experiència.

Accés a la informació aquí