Innovació a la UE

 

La Comissió Europea ha publicat el seu quadre d’indicadors 2015 sobre la innovació a la UE, que ofereix una avaluació comparativa de la recerca i la innovació dels estats membres i dels punts forts i febles dels seus sistemes de recerca i innovació, amb una fitxa per país. Els resultats revelen que el nivell global d’innovació es va mantenir estable l’any 2014; tanmateix, la crisi ha deixat el seu impacte en l’activitat innovadora del sector privat: el nombre d’empreses innovadores va disminuir, igual que la inversió de capital risc, la innovació en les PIME, les sol·licituts de patents, les exportacions de productes d’alta tecnologia i les vendes de productes innovadors. Tot i que es van registrar millores en els recursos humans, en inversió en investigació i en el desenvolupament del coneixement científic, aquestes no han estat suficients per augmentar els resultats de la innovació. En una escala d’1 a 4, Espanya es troba en l’esglaó número 2, moderadament innovadora; el 2014 presentava un nivell innovador inferior al de 2007 i per la majoria d’indicadors està per sota de la mitjana de la UE.

 

Accés a la Innovació a la UE